หน้าเว็บ

บุคคลตัวอย่าง

ประวัติบุคคลตัวอย่าง
ชื่่่อ นายโทน แจ่มใส   (ผู้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง)                                                            

เกิดวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2503
อายุ 54 ปี
ที่อยู่ 39 หมู่ 3 บ้านนาอุดม ต.หนองไฮ อ.เสนางคนิคม จ.อำนาจเจริญ 37290การที่เรานำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตแบบพอมี พอกิน ซึ่งเป็นรากฐานของการใช้ชีวิต หากคนเราเห็นแก่ได้มากกว่าให้จะมีความสุขได้อย่างไร เราทุกคนจึงควรดำรงชีวิตแบบพอเพียงไม่ใช้ชีวิตที่ฟุ่มเฟือยจนเกินไป เดินทางสายกลาง ไม่ตึงจนเกินไป ไม่หย่อนจเกินไป
ผลงานที่ได้รับรางวัล


              
              ผลงานที่ได้รับรางวัล จากที่ได้นำเอาหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิต และเป็นตัวอย่างที่ดีของคนในชุมชน


เกษตรกรท่านใดสนใจที่จะเรียนรู้ศึกษา สามารถติดต่อได้ที่  

นายโทน แจ่มใส เจ้าของศูนย์เครือข่ายเรียนรู้การเลี้ยงสัตว์ บ้านนาอุดม โทร 081-760-7344

ไม่มีความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น